O nás

Naše reklamní agentura vznikla v roce 1993 a její hlavní náplní byla výlepová služba na plakátovacích plochách v Boskovicích. Postupně přibývaly jak reklamní plochy, tak i naše aktivity v oblasti reklamní výroby.

Jednalo se především o oblast velkoplošného tisku, který v určité době začal doplňovat klasický signmaking – řezanou reklamu ze samolepicích folií. Částečně s vlastní technologií a částečně ve spolupráci s partnery jsme začali realizovat zakázky v oblasti velkoplošného tisku. Technologie byly stále dokonalejší, což nás automaticky přimělo řešit věci související, a to především následné zpracování tisků, laminování, instalaci na deskové materiály, ale i na výlohy, auta a podobně. Především v oblasti tisku velkoplošných bannerů je důležitou součástí zakázky instalace na fasády, kterou jsme postupem času dovedli k dokonalosti.

Dalším reklamním odvětvím je ofsetový a digitální tisk. Zkušenosti, které jsme v této oblasti nasbírali, nás přivedly až do fáze pořízení jednoho z nejlepších digitálních produkčních strojů na českém trhu.

Plastické nápisy jsou další kapitolou. PVC, ušlechtilé kovy, nerez, ale dnes i extrudovaný barvený polystyren jsou všechno materiály, ze kterých vznikají nápisy na budovách, v recepcích, jednacích místnostech. Klademe důraz na zpracování materiálů správným výrobním procesem a následnou odbornou instalaci.

Dodávky reklamních předmětů s potiskem z katalogů renomovaných dovozců, potisk textilu, malby na fasády, tisk obrazů, prodej fotografií z fotobanky a další věci související s reklamou se již přirozeně nabalovaly ve snaze uspokojit celé spektrum požadavků našich klientů.

Jaká by to byla reklamní agentura bez vlastního grafického studia. Většinu produktů, které vyrobíme, musí někdo vymyslet tak, aby reklama byla taková, jakou ji očekávají naši klienti, a  oslovila cílovou skupinu, pro kterou je určena. To je úkolem grafického studia, jehož pracovníci jsou tady proto, aby co nejlépe pochopili požadavky zákazníka, přidali svoji invenci a  dokonalou znalost softwaru a věcí souvisejících.

Pronájem reklamních ploch různých typů a velikostí na různých místech zmiňuji jen okrajově. Přesto mi to nedá a jedno číslo uvedu. Počet reklamních ploch, které provozujeme, brzy dosáhne počtu 1000.

V dnešní době, kdy je ve většině oborů silná konkurence, tvoří kvalitní reklama až 50 % úspěchu firmy. Mnozí naši klienti už tuto skutečnost pochopili a plně jí využívají. Zbude jim totiž více času na jejich vlastní podnikání.

Daniel Pavloň, jednatel společnosti