Ostatní reklamní plochy

Billboardy u státní silnice E461 (43), reklamní fasády v různých lokalitách, síť tzv. mobilních billboardů a další …