Panely Flex

Rozměr středový prvek: 80×120 cm
Rozměr boční prvek: 84×116 cm

Panel Flex je reklamní nosič, který se umísťuje na sloupy veřejného osvětlení do jeho horní části. Polepuje se grafikou a slouží především jako naváděcí systém do sídel jednotlivých firem.

Reklamní panely FLEX

Provozujeme v Boskovicích na 35 kusech sloupů VO.

Nechcete navádět, ale reklamou cílit na pěší? Zvolte panely horizont nebo reklamní hodiny.