SIGNMAKING

Zpracováváme řezáním všechny druhy samolepících fólií řezacím plotem Roland, pracovní šíře 137 cm s optikou pro tvarový ořez samolepek.

Samozřejmostí je následná aplikace řezané grafiky na deskové materiály, dopravní prostředky, výlohy, vývěsní štíty, reklamní stojany, orientační systémy a další.

Jednou z dalších možností jak vyřešit daný záměr je 3D nápis, který vynikne díky plasticitě, nebo světelnou reklamou, ta je v noci obzvlášť výrazná.
Pokud vám ovšem z nějakého důvodu nevyhovují tyto možnosti, nabízí se poslední varianta a tou je přímá malba na fasádu (malbu provádíme od nápisů až po velkoplošné malby).